Sertleşme Sorununda Yeni Nesil Şok Tedavisi

soktedavisiErkekte sertleşme sorunu, tatmin edici cinsel birliktelik için sertleşmenin tam sağlanamaması ya da devam ettirilememesi olarak tanımlanmaktadır. Yapılan çalışmalarında ABD’de 40–70 yaş arası erkeklerde sertleşme sorunu görülme oranı %52 olarak saptanırken, Türk Androloji Derneğinin yaptığı çalışmada ise  %33 olarak bildirilmiştir. Ancak bu oranların gerçekte daha yüksek ve genç erkeklerde de azımsanmayacak kadar olduğu tahmin edilmektedir.

Günümüzde, düşük yoğunluklu vücut dışı elektromanyetik şok dalgaları uygulamasıyla, sertleşme sorunun tedavisinde ciddi olumlu katkı sağlamaktadır. Özellikle damarsal (arteryel yetmezlikli ) kaynaklı, sertleşme sorununun  tedavisinde başarıyla kullanılmaktadır.  Peniste yeni damar oluşumu tetikleyerek, sertleşme kalitesinde artışı sağlamaktadır.

Şok Tedavisinin Avantajları
* Herhangi bir yan etkisi  ve olumsuz yönü  yoktur.
* Cerrahi bir işlem gerektirmemesi
* Uygulama esnasında, herhangi bir girişimsel işlem veya anestezi gerektirmez.
* Kullanımı kolay, ayaktan ofis ortamında yapılmaktadır. Aynı gün gündelik yaşama dönüşü mümkündür.
* Yaklaşık 60 dk gibi kısa süren bir tedavi süresi vardır.
* Haftada 1 veya 2 kez, en az 4 hafta uygulama süresi vardır.
* Lineer odaklı elektromanyetik şok  dalgası uygulamasıyla , başarı oranı yüksekliği

SERTLEŞME SORUNU VE TEDAVİSİ