Kadın Cinsel Yaşamındaki Sorunlar

Yaşamın doğal bir parçası olan cinsellik; biyolojik, psikolojik, sosyal, kültürel, geleneksel, ahlaki, dini ve ekonomik boyutları olan bir etkileşimdir. Üremeyi, cinsel zevk almayı ve zevk vermeyi içerir. Cinsellik;  sanıldığın aksine, doğum öncesi, anne karnında başlayıp ömür boyu devam eder. İnsan psikolojisini oluşturan temel tutumlar, kişilik özellikleri, duygular,  geçmiş yaşantılar, travmalar, öğrenilmiş davranış kalıpları, vb. cinselliğe yaklaşımımızı ve seçimlerimizi belirlemektedir.

Kadınların, erkeklere göre daha çok cinsel istek ve uyarılma sorunu yaşadığı düşünülmektedir. Yapılan çalışmalarda kadınların %30–60’ında yaşamları boyunca en az bir cinsel sorun yaşadığı belirlenmiştir. Cinsel sorunların nedenleri değerlendirildiğinde ise  en çok psikolojik ve sosyal problemlerden kaynaklı olduğu saptanmıştır.  Ayrıca anksiyete, depresyon, ilaçlar ve organik faktörler cinsel sorunlara nedenleri olarak sayılmaktadır. Cinsel işlevdeki bozukluklar, yaşam boyu ya da sonradan gelişmiş olabilir.

Biyolojik nedenler: Bedensel hastalıklar, sürekli ilaç kullanımı, kadında hormonal değişikliklere neden olan doğal evreler (gebelik, menopoz vb), depresyon gibi sadece kişinin kendi sağlığı ile ilgili nedenler sayılabilir.

Psikolojik nedenler: Cinsel taciz ve tecavüze maruz kalma, edilgen kişilik yapısı,  kendi taleplerini ve kimliğini ifade etmede zorluklar, cinsel yönelim ve kimlik sorunları, partnere ilgi kaybı gibi kişinin durumu ile ilgili nedenler.

Sosyal nedenler: En önemli sorunlardan biri kadınlarda cinsel eğitimin yetersizliğidir. Kadınların pek çoğu kendi cinselliklerinin farkında değildirler. Cinselliğin nasıl olduğu, nasıl yaşandığı bilinmemekte, bunun sonucunda kadın, kendi cinselliğini ve bedenini tanımamaktadır.

Cinsel fanteziler: Cinsel gelişim açısından mastürbasyon ve fanteziler bireyin cinselliği anlamlandırmasını ve fark etmesini sağlamaktadır. Fanteziler sürekli bir partneri olan veya olmayan kadınların; cinsel yaşamını monotonluktan, sıradanlıktan uzaklaştırıp, zenginleştirir.  O yüzden fantezi kurmaktan kendinizi alıkoymayınız

İlişki ile ilgili sorunlar: Partnere yönelik olumsuz duygular, partnere ilgi kaybı, partnerde cinsel sorun, aldatılma, eşler arası iletişim zorlukları ve benzerleri partner ile ilişkili sorunlar cinsel yaşamı doğrudan etkileyebilir.