ÖNSÖZ

Dünya Sağlık Örgütüne göre cinsellik; fiziksel, duygusal, entelektüel ve sosyal yönlerin etkisiyle, iletişimi ve aşkı zenginleştirici etkileşimin bütünüdür.  Cinsel bir varlık olarak insanın sadece bedensel değil; duygusal, düşünsel ve toplumsal yapısını oluşturan,  kişilik gelişimini, iletişim ve sevginin paylaşımını olumlu yönde zenginleştiren ve artıran sağlıklılık halidir. Cinsellik; psikolojik, sosyal, ekonomik, politik, kültürel, hukuki, tarihi, dini, biyolojik ve ruhsal faktörlerin etkisi altındadır.

Cinsellik tanımı ve algısı,  toplumlar veya kişilerde farklılık arz etse de, çağlar boyunca önemini asla yitirmemiştir. Dünya tarihine göz attığımızda, uğruna büyük savaşlar yapılmış veya düşman tarafların barışına katkı sağlamıştır. ‘’cinsellik hem aslında hakkında en çok merak edilen, hem de en çok yasaklanan, hem kapalı kapılar arasında en çok konuşulan, en komik fıkra ve mizahların konusu olan, ancak normal zamanlarda asla konuşulmayan, kimi zaman övünülen, kimi zaman utanılan, hakkında çok bilindiği iddia edilen, ama aslında çok az bilinen’’ konu olması nedeniyle hale hazırda nerdeyse tüm toplumlarda tabu olmaya devam etmektedir.

Gerek bireysel, gerekse çift olarak cinsel olgunluğa ulaşmış herkesin mutlu ve  tatmin edici  bir cinsel hayatı yaşamaya, bunu  geliştirmeye hakkı vardır. Bireyin yaşı ne olursa olsun, mevcut hastalıkların olması bile cinsel yaşamdan kopması anlamına gelmez. Sürdürülebilir cinsel yaşam için yapılması ve önlem alınması gereken konular her zaman mümkündür. Mevcut web sitemizde tüm cinsel yaşama dair bilgilendirici paylaşımlar amaçlanmaktadır.