Ereksiyon İşlev Skoru

Bu anket formu, erkek bireylerin cinsel işlev bozuklukları ile ilgili konuları sorgulamakta ve erkeğin cinsel fonksiyon için yeterli bir ereksiyona  erişme ve sürdürme yeteneğini, tatmin derecesini, ve belirli bir tedavinin güvenilirliğini yeterli şekilde yansıtmaktadır. Sorular ereksiyon (sertleşme) sorununuzun cinsel hayatınıza son 4 hafta içindeki etkilerini sorgulamaktadır. Sorulara, durumunuzu en net açıklayan şekilde cevap vermeniz, size yardım şansımızı arttıracaktır. Her soruyu şıklardan birinin yanındaki kutuyu işaretleyerek cevaplayın. Hangi cevabı seçeceğiniz konusunda kararsız kalırsanız, size en uygun gelen cevabı işaretleyin. Bu ankete verilen cevapların değerlendirilmesi tıp doktorları tarafından yapılmalıdır. Bu sorularda yer alan bazı terimler aşağıdaki anlamlarda kullanılmıştır.

Ereksiyon İşlev Skoru | Cinsel Sağlık ve Terapi

**** Cinsel ilişki: Eşin haznesine giriş (duhul).

**** Cinsel faaliyet: Cinsel ilişki, sevişme ve kendi kendini tatmin dahil olmak üzere tüm cinsel faaliyetler.

**** Boşalma: Meninin boşalması ya da boşalma hissi.

**** Cinsel uyarılma: Sevişme, açık saçık resimlere ve filmlere bakma ve benzeri durumlar.

4 ve 5.inci sorular cinsel ilişki* esnasındaki sertleşmeyle ilgilidir.

11 ve 12.nci sorular cinsel istekle ilgilidir. Cinsel istek, herhangi bir cinsel uyarılma karşısında veya bu olmaksızın cinsel ilişki veya elle doyum isteği uyanmasıdır.

Buradaki 6 sorudan oluşan erektil fonksiyon alanının (1,2,3,4,5 ve 15. sorular) ED’nin ağırlığını hafif, orta ya da ağır olarak sınıflandırmada güvenilir bir ölçüt olduğu gösterilmiştir. Bu sorulara verilen yanıtlar puanlanarak (“hiç ya da hemen hemen hiç”: 1 puan, “nadiren”: 2 puan, “bazen”: 3 puan, “çoğunlukla”: 4 puan ve “her zaman”: 5 puan olacak şekilde), toplamları alınır ve aşağıdaki tabloya göre değerlendirme yapılır. Total erektil fonksiyon puanları ve buna bağlı ED ağırlık sınıflandırmaları aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Ereksiyon Skoru Testine Başlamak İçin Aşağıdaki Linke Tıklayıp Testi Çözünüz.

cinselsaglikveterapi ekibi