İktidarsızlık Tedavisinde Şok Tedavisi Etkili Midir?

   Ülkemizde iktidarsızlık görülme oranı küçümsenmeyecek kadar yüksektir. Son yapılan araştırmalara göre ülkemizde iktidarsızlık görülme oranı %69.2 dir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşam süresinin artmasına bağlı olarak ilerde iktidarsızlık oranının daha da artması muhtemeldir. Sertleşme sorununa çok çeşitli faktörler neden olabilmektedir. Gerek yaşam koşulları, ileri yaş, stressel durumlar, ilişkisel faktörler, alışkanlıklar, mevcut hastalıklar ve kullanılan ilaçlar gibi  çok farklı, nedenleri sayabiliriz. Gün geçtikçe iktidarsızlık oranın artmasına bağlı olarak yeni tedavi arayışları da buna paralel olarak artmıştır. 1990’lı yıllarda ağızdan alınan PDE5 inh. İlaçların kullanıma sunulması ile iktidarsızlık tedavisinde bir çığır açılmıştır. Ancak bu ilaçların, bazı sertleşme problemlerinde yeterince başarı sağlamaması ve bazı yan etkilerine bağlı olarak yeni tedavi alternatifleri arayışına neden olmuştur.

   Son zamanlarda; farklı merkezlerde sertleşme sorununda tedavi amaçlı olarak, penil shock wave uygulanmaya başlanmıştır. Bu tedavide amaç; ultrasonik veya  elektromanyetik dalgalarla, penisin uyarılmasıyla, yeni damar gelişimini artırarak, sertleşme kalitesini yükseltmeyi sağlamaktır. Bu tedavi yöntemi ilk olarak  5 yıl önce gündeme gelmiştir. Daha önce sadece iki farklı firmanın cihazı varken şuan onlarca firmanın cihazı kullanılır hale gelmiştir. Kullanılan cihaza göre, her bir seans yaklaşık 30 dk süreyle  toplamda; 4 veya 12 seansla yapılan ağrısız, anestezi gerektirmemesi ve ofis ortamında yapılabilmesi avantajına sahiptir. Gerçekten damarsal sorunu ( arteryel yetmezlik) olan kişilerde bir tedavi alternatifi olarak düşünülebilir. Ancak bu tedavi tüm sertleşme problemi olan hastalarda aynı başarıyı, yakalaması mümkün değildir. Dolayısıyla bu tedaviyi alacak kişilerin bu konuda,   uzman  bir hekim tarafından ayrıntılı bir şekilde  değerlendirilmesi, hatta bu tedavinin kendi gözetimde yapılması daha uygundur. Sonuçta yeni bir tedavi alternatifi olup, uygun seçilmiş kişilerde, doğru merkez ve uygun cihazda başarı sağlanabilir.

                                                                                                                                                             Op. Dr. Taner ÇAVUMİRZA