Sertleşme Sorununa Neden Olan İlaçlar Nelerdir ?

 Tansiyon düşürücü  ilaçların başlıcaları:

metildopa,

klonidin

reserpin,

fenoksibenzamin,

fentolamin,

spironolakton içeriği olan tiazid tipi diüretikler.

psikiatrik  ilaçlar :

trisiklik, heterosiklik, selektif serotonin geri alım inhibitörleri, monaamin oksidaz inhibitörlerini içeren antidepresif ilaçlar, benzodiazepin, fenotiazin içeren ilaçlar

simetidin içeriği olan mide ilaçları, metronidazol,  opoid analjezikler

hormonal ve kanser ilaçlar :

östrojen, progesteron, ketokonazol, bikalutamid, siproteran asetat içeriği olan ilaçlar ve kanserde kullanılan metotraksat ve alkilleyici ajanlar